MATKA; içinde bulunduğumuz topluma saygılı, uluslararası önek bir kuruluş olmayı kalite politikası olarak belirlemiş bir şirkettir.

MATKA’nın hedefi, kendisini tüm paslanmaz çelik ürün ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir ‘Ürün Merkezi’ olmaktır.

Bu doğrultuda MATKA’nın rehber ilkeleri;

  • Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla, tüm birimlerde hedeflere ulaşmak, verimliliği artırılması için çalışmak.
  • Sektörlere ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak.
  • Müşteri memnuniyetini ve kalitede sürekliliği sağlamak.
  • Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelebilmeleri için eğitime ve ekip çalışmasına önem vermek.
  • Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket ederek Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001 standartının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.